I was busy with strategic communication. Now I want to go back to my job, says government agent Clima

Michel Klima, Government Commissioner for Information and Disinformation, has held his position at Straca Academy since March. As he explained in an interview with the iROZHLAS.cz server, his job is different from what he was originally supposed to do for the Petr Fiala government (ODS). The Prime Minister’s media advisor did not deal with creating the analytics, nor with advising individual departments. According to him, he was building a strategic call center in the government office.conversation
PraguePost it on Facebook


Share on Twitter


Post on LinkedInprinting press
copy the urlShort title


CloseMichel Klima has been working directly in the government office at the Straka Academy in Prague since March Photo: René Wulvik | Source: iROZHLAS.cz

A number of government MPs have complained that they don’t really know what your job entails. Is your work visible? Do government officials really know what you’re doing?
Some know it, some don’t. I met a number of MPs, but most of them are about the future and the concept. I was too busy with strategic communication. The important thing is that I focused on matters that do not concern the deputies, but rather the organization in the government office. When I have the space to do what I’m supposed to do, he’ll know for sure.


‚Hybridně působí ve prospěch Ruska.‘ Vojenští rozvědčíci zveřejnili dopis, proč žádali blokaci webů


Číst článek


Tak jak byste přiblížil náplň vaší momentální práce?
V danou chvíli je trošku netypická, protože se odlišuje od toho, na čem jsem se s panem premiérem dohadoval, když jsem na tu funkci nastoupil. Původní představa byla, že se budu věnovat oblasti médií a dezinformací a budu podporovat vznik Centra strategické komunikace, jehož koncepce vznikala na ministerstvu obrany.

Pak ale začala válka a vláda mě jmenovala do pozice koordinátora strategické komunikace v souvislosti s válkou Ruska proti Ukrajině. Z toho vyplynuly jiné úkoly, respektive se změnily priority. Ty původní ustoupily do pozadí. Když už centrum vzniklo a má svého vedoucího, tak bych se chtěl vrátit ke své práci.

A co to je ta „vaše práce“? Co obnáší funkce zmocněnce pro oblast médií a dezinformací, ke které se chcete vrátit?
Mám představu nějak podpořit mediální prostředí v tomto státě. Na rozdíl od jiných oblastí média nejsou součástí žádných resortů, veřejnoprávní média do určité míry spravuje ministerstvo kultury případně Rada pro rozhlasové a televizní vysílání. Soukromá a komerční média nemají žádné zastřešení.

Absence se ukázala během minulých let při covidové krizi, kdy média byla jednou z mála oblastí, která nedostala žádnou státní podporu. Chtěl bych se pokusit o zlepšení této situace. Loni jsem se z pozice neziskového sektoru podílel na přípravě návrhu Zákona o Českém rozhlasu a České televizi, který projednává sněmovna.

Opravdu projednává? Vždyť jeho projednávání v polovině července odložila.
Projednává změnu zákona, ale ne v rozsahu, v jakém jsme to připravili. Vidím velký úkol v tom zabývat se i financováním veřejnoprávních médií. Jak je známo, tak už skoro dvě desítky let nebyl změněn ani způsob financování, ani částka, která se platí. Nejdřív byla nižší inflace, teď už je dokonce velká inflace. Částka brzy bude mít reálnou hodnotu poloviny toho, jak byla schválena.


Michal Klíma

Michal Klíma je mediální manažer, předseda Nadačního fondu obětem holokaustu a místopředsedou správní rady Nadačního fondu nezávislé žurnalistiky. V minulosti pracoval například jako ředitel společnosti Lidové noviny, předseda představenstva a generální ředitel společnosti Economia či jako předseda představenstva a generální ředitel vydavatelství Vltava Labe Media. Je také spoluzakladatelem Unie vydavatelů denního tisku a spoluzakladatelem Českého národního výboru Mezinárodního tiskového institutu. Zmocněncem vlády pro oblast médií a dezinformací je od března 2022.

Dnes veřejnoprávní média budou hospodařit s polovinou prostředků, se kterými hospodařila před 20 lety. To si myslím, že je neúnosné a nějakým způsobem se to musí řešit. Buď veřejnoprávní média musí omezit svoji činnost, nebo musí dostat víc peněz. To by měla vláda vzít v úvahu.

Podílíte se na přípravě i dalších zákonů, přípravě nějakých vládních materiálů?
Chci se na tom podílet, teď jsem se na tom nepodílel, protože jsem řešil, co jsem řešil. Považuji to ale za svůj úkol.

Co ještě považujete za „svůj úkol“?
Teď se chci věnovat oblasti státní inzerce, protože nejsou nastavená pravidla, jakým způsobem stát inzeruje. Minulá vláda peníze rozpouštěla tak, že většina z nich končila v několika mediálních domech. Velkou část dostávala média, jejíchž beneficientem byl premiér (Andrej) Babiš (ANO). To by se mělo změnit.

Peníze by měly směřovat mnohem většímu počtu médií. Celý proces ale není jednoduchý, protože kampaně se musí soutěžit podle Zákona o zadávání veřejných zakázek, který ale nepočítá s reklamou. Chtěl bych připravit nějaká pravidla, jak by inzerce státních organizací měla probíhat.

Aby měla inzerce státních institucí jasná pravidla?
Kupříkladu aby existovala zpětná evidence toho, kde peníze byly investovány. My jsme jeden z mála států, kde je to prakticky nedohledatelné. Když mezinárodní mediální organizace dělají statistiky, kde končí státní peníze na inzerci v jednotlivých státech, tak dostanou výsledky, kolik bylo ve kterých novinách a kolik ve kterém rádiu. Když to chcete udělat u nás, tak to nezjistíte, protože systém je složitý prostřednictvím různých mediálních agentur. V nejlepším případě třeba zjistíte, kolik dané ministerstvo v minulém roce proinzerovalo, případně která mediální agentura dostala kolik peněz. Už ale nezjistíte, ve kterých médiích ty peníze skončily.

Tohle už jste s někým z vlády probíral, nebo je to zatím jen plán?
To musím připravit a pak to budu diskutovat, to nemá cenu diskutovat teoreticky.

Zatím neradím

Pojďme zpět k vaší poradenské funkci. Místo původní práce pro premiéra Fialu teď máte dělat poradce pro oblast médií a dezinformací celé vládě, ministrům, úředníkům?
Dalo by se to tak říct, kdyby nebylo to, co jsem teď popisoval, tedy kdybych ty čtyři měsíce nedával dohromady oddělení strategické komunikace a nezabýval se komunikací v souvislosti s válkou. Tak, jak to říkáte, bych si představoval, že by to mělo být ve zbytku roku a dalším období.

„V reakci na Vaši žádost si Vám dovoluji sdělit, že Ing. Michal Klíma se podílel na kampani s názvem Braňme Ukrajinu, braňme Česko, ať už se jedná o spot zařazený jako oznámení do televizního vysílání, či o webovou stránku www.branmecesko.cz. Tato kampaň byla zahájena v době před jmenováním Ing. Michala Klímy vládním zmocněncem pro oblast medií a dezinformací, kdy působil na pozici poradce předsedy vlády pro oblast médií. Náplň jeho činnosti však byla obdobná té aktuální.“


Jan Večeřa (ředitel Odboru právního a kontrolního, Úřad vlády)

Takže jim teď formálně neradíte, nevypracováváte žádné analýzy, nechodí si za vámi pro radu?
Ne.

Dobře, ale panu premiérovi rady poskytujete. Úřad vlády ale nechtěl zveřejnit, v čem konkrétně. Většina vaší práce prý nebyla materiálního charakteru. Jak si to vysvětlujete?
To znamená, že se někde potkám třeba s panem premiérem a o něčem diskutujeme. Na čem jsem se podílel, byla kampaň „Braňme Ukrajinu, braňme Česko“, kterou jsme jako Úřad vlády udělali velmi rychle po napadení Ukrajiny Ruskem. Vzniklo to na základě spolupráce s různými subjekty, takže to de facto nestálo žádné peníze.

To byla jedna z věcí, kterou vám přisoudil jako úspěch ve své odpovědi i Úřad vlády. Byla to ale úspěšná kampaň? Je to vůbec měřitelné?
Za daných okolností je samozřejmě kampaň měřitelná. V tomto případě šlo o to udělat to rychle. Cítili jsme povinnost, nutnost, potřebu udělat nějakou akci, která by demonstrovala postoj vlády v té situaci, proto jsme to udělali. Tam nebyl prostor pro přípravu. Znovu říkám, normálně když děláte kampaň, tak ji připravujete měsíce.

You mentioned that if you have advised anyone so far, it is Prime Minister Fiala. Does he come to you himself or do you come to him?
It was a basic discussion about media law, and it wasn’t that we met in the driveway or that he came to see me.

By the media law, do you mean to amend the laws of Czech television and radio?
Yes Yes

When I discussed it with him, how is it possible that the deputies discussed only parts of the law and that they postponed its discussion at the end?
The problem is that in the long run, no one here feels the need to tackle this problem. The argument I heard about that was that MPs felt the need to take from the law what could be approved quickly and what they promised in the government’s program statement.

This is the representation of the Senate on the boards of the public media. They expected there to be a longer discussion about other matters, especially the funding of public media, and they did not want to jeopardize Part One’s approval. But at the same time, the Minister of Culture clearly announced that as soon as the first part passes through the House of Representatives, preparations for the second part will also begin.

Misleading law?

In March, I actually commented on the emerging law dealing with the issue of misinformation. How is he doing? will you pass
I don’t know if it will pass or not. It depends on the politicians if they want to agree to it or if they want to modify it in some way. In any case, the law and its proposal are very mild in the sense that there is no danger, as someone fears or deliberately propagates, that it is a restriction of democracy.


Climate of government delegates: disinformation sites closed due to war, media education is the key

Read the article


It applies only to content that threatens the sovereignty, territorial integrity, and democratic foundations of the state. This applies in particular to entities included in the sanctions lists issued by international organizations. As for me, I will support it, but I do not decide on it. Politicians will decide.

So far, only the bill is ready. Are you following its development?
I don’t know, I haven’t had a chance to look into it yet.

No one asked you for your opinion as the Commissioner for Media and Disinformation? How do you explain that?
I think it hasn’t reached the government level yet. as far as i know.

However, individual parties have already chosen their representatives, who mention them. Shouldn’t you be a part of it?
They have their deputies who deal with security issues and these things.

Will you observe and comment on this law in the first place?
I suppose it is just as you mentioned the Terrorist Content Blocking Act.

Thomas Bica،aneta Levíčková


Post it on Facebook


Share on Twitter


Post on LinkedInprinting press
copy the urlShort title


Close#busy #strategic #communication #job #government #agent #Clima

Leave a Comment

Your email address will not be published.